Τα Συμπτώματα της Niemann-Pick τύπου C

Ο συνδυασμός ορισμένων από τα παρακάτω συμπτώματα ενδέχεται να σχετίζεται με την παρουσία της νόσου Niemann-Pick τύπου C.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ποικιλομορφία των συμπτωμάτων της νόσου απαιτεί τη συνεργασία με έμπειρο κλινικό ιατρό και την πραγματοποίηση ειδικών διαγνωστικών ελέγχων προκειμένου η διάγνωση να είναι έγκυρη.

 • Διόγκωση σπλήνα, ήπατος ή κοιλιάς
 • Παρατεταμένος Νεογνικός Ίκτερος
 • Παράλυση στις κάθετες κινήσεις των ματιών
 • Προοδευτική έκπτωση κινητικών δεξιοτήτων
 • Διαταραχές ομιλίας
 • Δυσκολία στην κατάποση
 • Επιληπτικές κρίσεις
 • Αιμωδίες άκρων
 • Διαταραχές ακοής
 • Μαθησιακές διαταραχές (στα παιδιά)
 • Αδεξιότητα και προβλήματα ισορροπίας
 • Αιφνίδια απώλεια μυϊκού τόνου
 • Ανεξήγητη δύσπνοια
 • Ψυχιατρικές διαταραχές